30 nov 2018 16:22

Aanduiding van een lid van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind

De ministerraad duidt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens mevrouw Maryam Jamshid aan als stemgerechtigd lid van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind.

Mevrouw Maryam Jamshid vervangt mevrouw Kristel Stouffs.