20 jul 2018 15:21

Aanduiding van leden in de raad van bestuur van de stichting Academia Belgica

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met de aanduiding van leden in de raad van bestuur van de stichting van openbaar nut 'Academia Belgica – Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome'.

De volgende leden worden voorgedragen:

  • Eric Beka
  • Joost Caen
  • Pierre-Yves Kairis
  • Jan De Maeyer