13 mrt 2009 10:58

Aangifte personenbelasting

Scanning van de aangifte van personenbelasting, de bijlagen en de bewijsstukken

Scanning van de aangifte van personenbelasting, de bijlagen en de bewijsstukken

Vanaf aanslagjaar 2009 zullen alle aangiften van de personenbelasting, de bjlagen en de bewijsstukken worden ingescand. De belastingplichtige moet dan de documenten rechtstreeks naar de nationale scanningcentra (Gent of Namen) zenden. Dat heeft de ministerraad beslist op basis van een voorontwerp van wet dat het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 wijzigt. Minister van Financiën Didier Reynders legde het aan de ministerraad voor.
 
Op 1 juni 2009 wordt het Corporate Scanning System ingevoerd. Dat is een basisplatform dat de documenten verwerkt die nu door de scanningcentra worden behandeld. Op termijn zal het alle documenten voor elke entiteit  kunnen verwerken en toevoegen aan het dossier van de belastingplichtige.