15 mrt 2012 22:03

Aangifte van mandaten en vermogens van regeringsleden bij het Rekenhof

De ministerraad  neemt op verzoek van eerste minister Elio Di Rupo kennis van de wettelijke verplichtingen van de regeringsleden om een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen en hun vermogen bij het Rekenhof in te dienen.

De secretaris van de ministerraad zal een lijst naar het Rekenhof sturen met de persoonlijke gegevens van de federale regeringsleden, de directeurs van de cel algemene beleidscoördinatie, algemeen beleid en het secretariaat van de federale regeringsleden. Elk regeringslid of directeur moet een lijst indienen van alle mandaten, ambten en beroepen die hij in het vorige kalenderjaar heeft uitgeoefend, ook tijdens een dag. De tweede aangifte gaat om het vermogen.  Per jaar is een aangifte voldoende ook al gaat het om verschillende benoemingen, ontslagen of verlengingen van een mandaat.