05 mrt 2021 16:44

Aankoop en onderhoud van politie- en anonieme voertuigen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht inzake de aankoop en het onderhoud van politie- en anonieme voertuigen. 

Het gaat om een vierjarige raamovereenkomst van leveringen die uit 68 percelen bestaat.

De federale politie zal optreden als aankoopcentrale.