15 jul 2022 19:09

Aankoop geneesmiddelen na donaties aan Oekraïne

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met de aankoop van geneesmiddelen voor de strategische stock ter compensatie van donaties aan Oekraïne en Polen.

In het kader van humanitaire hulp bij het conflict in Oekraïne werden verschillende geneesmiddelen uit de strategische stock gedoneerd aan Oekraïne en Polen. Een aantal van deze geneesmiddelen zijn kritisch voor de intensieve zorgen en worden regelmatig besteld door de ziekenhuisapothekers voor de behandeling van patiënten door tekort op de normale markt.

Om dit te compenseren worden 185.000 units Cis-atracurium en 70.000 units Sufentanil aangekocht. Deze hoeveelheden werden afgestemd met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), dat toezicht houdt op de beschikbaarheid van geneesmiddelen, rekening houdend met de resterende hoeveelheid die nog aanwezig in de strategische stock.

Deze uitgave zal gefinancierd worden via de provisie Oekraïne van 2022.