27 jun 2008 13:13

Aankoop van emissiekredieten

Overeenkomst tussen de federale staat en Fedesco nv, KFW Bankengruppe voor de aankoop van emissiekredieten

Overeenkomst tussen de federale staat en Fedesco nv, KFW Bankengruppe voor de aankoop van emissiekredieten

De ministerraad keurde het voorstel van minister van Klimaat Paul Magnette goed om een overeenkomst te sluiten met Fedesco nv  en KfW Bankengruppe voor de aankoop van 1.333.000 emissiekredieten voor maximum 25 miljoen euro. NV Fedesco treedt op als koper van emissiekredieten en aanverwante diensten van KfW bankengruppe. Fedesco nv moet die onmiddellijk verkopen aan de Belgische staat. De Bankengruppe KfW heeft een geprivilegieerde toegang tot de koolstofmarkt en is bereid een aantal garanties vast te leggen, zoals een resultaatsverbintenis voor de levering van 900.000 ton CO2-equivalenten. 

De aankoop sluit aan op de verbintenis van de federale staat om 12,3 miljoen ton CO2-equivalenten tussen 2008-2012 aan te kopen of 2,46 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar. (Overlegcomité van 8 maart 2004 over de lastenverdeling van de Belgische verplichtingen ten overstaan van het Kyoto-protocol tussen de gewesten en de federale overheid).