25 jul 2008 12:45

Aankoop van materiaal en diensten

Aankoop van materiaal en diensten voor de federale en lokale politie en voor het fonds voor verkeersveiligheid

Aankoop van materiaal en diensten voor de federale en lokale politie en voor het fonds voor verkeersveiligheid

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael besliste de ministerraad:

  • een overheidsopdracht te gunnen om trackingmateriaal aan te kopen voor de speciale eenheden van de federale politie via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met twee firma's
  • een overheidsopdracht toe te kennen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een meerjarige overeenkomst om mainframes voor de federale politie te huren
  • de investeringprojecten voor 2008 te financieren in het kader van het veiligheidsfonds.