31 mrt 2006 12:00

Aankoop van militair materiaal

Aankoop van laserdoelaanwijzingssystemen

Aankoop van laserdoelaanwijzingssystemen

De Ministerraad gaat akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om een contract met de Amerikaanse Regering te sluiten, om 8 targeting Pods en een pakket initiële logistieke steun aan te kopen. De targeting pods zijn laserdoelaanwijzingssystemen. Ze voorzien in de nodige belichtingscapaciteit voor de lasergeleide bommen aan boord van de F-16. De aankoop gebeurt via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De Firma Lockheed Martin Missile and Fire Control beschikt als enige over de intellectuele eigendomsrechten en ontwerpgegevens van de sniper targeting pod. Een gezamenlijke aankoop via een onderhandse procedure met de Amerikaanse regering (FMS-case) biedt bovendien een financieel en kwalitatief voordeel.