11 dec 2021 12:55

Aankoopgarantie van GSK griepvaccins voor het seizoen 2021-2022

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met de aankoopgarantie van GSK griepvaccins voor het seizoen 2021-2022.

Concreet geeft de Ministerraad haar goedkeuring zodat de Belgische Staat, via de Minister van Volksgezondheid, een aankoopgarantie geeft voor 450.000 extra griepvaccins bij GSK. De aankoopgarantie is van toepassing indien de vaccins niet geleverd of verkocht kunnen worden aan een patiënt of aan een persoon bedoeld in het koninklijk besluit tot vaststelling van de instructies voor apothekers.