31 mei 2024 16:57

Aanpassing betalingsschema voor de Belgische bijdrage aan IDA20

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de betalingsmodaliteiten wijzigt van de twintigste wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA20).

Concreet betreft het een vervroegde betaling van 130 miljoen euro in 2024 en een vermindering van de 4de, 5de , 6de en 7de schijf, in overeenstemming met de voor het Enabel-programma in Oekraïne geplande schijven.

De minister van Financiën zal de aangepaste betalingskalender notifiëren aan de Wereldbank.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.