12 jan 2024 14:32

Aanpassing regelgeving inzake vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aanpast.

Het ontwerp voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2022/2407 voor wat de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang betreft, door wijziging van het koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

Het ontwerp heft tevens enkele bepalingen op inzake het vervoer van ontplofbare stoffen over de binnenwateren, opgenomen in het koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.

Het ontwerp wordt geagendeerd op het volgende Overlegcomité en wordt vervolgens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.