26 apr 2024 17:37

Aanpassing terugbetalingscriteria voor Covid-testen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de terugbetalingscriteria voor Covid-testen aanpast.

Volgens artikel 24bis van de nomenclatuur wordt een verstrekking aangepast zodat deze alleen onder bepaalde voorwaarden kan worden aangerekend: de patiënt moet meer bepaald symptomen van een ernstige luchtweginfectie vertonen en in het ziekenhuis opgenomen zijn of positief getest hebben op een spoedgevallendienst in de twee dagen voorafgaand aan de ziekenhuisopname.

Bovendien wordt een nieuwe verstrekking toegevoegd aan hetzelfde artikel: de screening op het SARS-CoV-2-virus door middel van een techniek van moleculaire amplificatie. Deze verstrekking met betrekking tot PCR-testen kan alleen worden aangerekend onder de strikte voorwaarden, afhankelijk van het feit of de persoon symptomatisch of asymptomatisch is. Er is geen remgeld voor de patiënt, ongeacht het feit of de patiënt de verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet of niet.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994