23 dec 2022 16:58

Aanpassing van de Diabolotoeslag voor treinreizigers

Op verzoek van de concessiehouder Northern Diabolo en in overeenstemming met de concessieovereenkomst keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo aanpast.

De verhoging van de passagiersvergoeding bedraagt 0,1473 euro (exclusief btw), waardoor het eenheidstarief op 5,8403 euro (inclusief 6% btw) komt. De toepassing van de verhoging zal gebeuren op 1 februari 2023, de datum van de jaarlijkse herziening van de tarieven van de NMBS.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.