10 mrt 2023 15:48

Aanpassing van de lijst van goederen van Belgacom overgedragen aan de Belgische Staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een eerdere overdracht van 2 onroerende goederen door Belgacom/Proximus aan de Belgische Staat ongedaan maakt.

Bij vergissing werden in het koninklijk besluit van 4 oktober 2001 twee onroerende goederen gelegen te Oudenburg overgedragen, zijnde een telefooncentrale te Kasteeldreef 2 en een ondergronds versterkingsstation te Zwaanhoek.

Deze onroerende goederen werden onafgebroken door Belgacom/Proximus gebruikt voor haar telecommunicatie-infrastructuur en ze heeft ook alle hieraan verbonden kosten gedragen. Om deze vergissing recht te zetten, dienen de onroerende goederen met terugwerkende kracht uit de lijst met overgedragen onroerende goederen te worden geschrapt.