04 jun 2015 14:29

Aanpassing van de wetgeving aan de benaming Nationale Veiligheidsraad

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wetgeving aanpassen als gevolg van de oprichting van de Nationale Veiligheidsraad. 

De Nationale Veiligheidsraad werd opgericht bij koninklijk besluit van 28 januari 2015. De Veiligheidsraad is de opvolger van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid. 

Het voorontwerp van wet en de ontwerpen van koninklijk besluit die vandaag werden goedgekeurd hebben als doel de wetgeving aan te passen aan de naamsverandering. 

De Raad bepaalt het algemeen beleid op het vlak van inlichting en veiligheid, verzekert de coördinatie ervan en legt de prioriteiten vast van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Raad is eveneens bevoegd voor de coördinatie van de strijd tegen de financiering van het terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens. Hij bepaalt bovendien het beleid op het vlak van de bescherming van gevoelige informatie. 

voorontwerp van wet tot wijziging van diverse wetten wat de benaming 'Nationale Veiligheidsraad' betreft

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de oprichting van de Nationale Veiligheidsraad

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten wat de benaming 'Nationale Veiligheidsraad' betreft