13 jul 2012 19:04

Aanpassing van het derde beheerscontract van de Belgisch Technische Coöperatie

De ministerraad stemt in met de derde wijziging van het beheerscontract van de Belgisch Technische Coöperatie.

Een nieuwe aanpak voor bilaterale beurzen wordt in het beheerscontract ingeschreven. Ze zullen in de toekomst onder de vorm van projecten worden beheerd met een vaste budgettaire enveloppe die opgenomen is in de indicatieve samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden. Daarnaast zullen ook dossiers voor begrotingshulp, noodhulp, hulp voor rehabilitatie op korte termijn en voedselhulp gebruik kunnen maken van het Fonds voor de formuleringen. Voor de formulering van nieuwe projecten en programma's betekent dat een administratieve vereenvoudiging.