30 sep 2016 17:42

Aanpassing voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe gebouwen aanpast.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd. De aanpassing van de voorschriften van de liften is ingegeven omwille van Europese regelgeving waaraan moet voldaan worden vanaf 1 december 2016.

Liften en goederenliften

Enkele aanpassingen:

  • De machine en de bijhorende onderdelen van een lift en goederenlift mogen enkel toegankelijk zijn voor het onderhoud, de controle en de noodgevallen.
  • In geval van abnormale stijging van de temperatuur van de machine of van andere elektrische uitrustingen, moet de lift stoppen op een bordes, zodat de passagiers kunnen uitstappen. De automatische terugkeer naar de normale werking is enkel mogelijk na voldoende afkoeling.
  • De schacht, de machinekamer of het geheel worden op een natuurlijke manier verlucht via buitenluchtmonden. De schacht en de machinekamer van een oleohydraulische lift moeten echter afzonderlijk van elkaar verlucht worden. De verluchtingskleppen mogen gemotoriseerd zijn.
  • Bij brand dient na ontvangst van een signaal door de branddetectie-installatie of door een manuele oproepvoorziening, de liftkooi naar het aangeduide liftbordes te worden gebracht, zodat de inzittenden kunnen uitstappen en de lift uit de normale dienst wordt gehaald.

Speciale liften

Liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit

Een verplichte lift voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit moet voldoen aan de voorschriften voor liften en goederenliften en aan onder andere volgende voorschriften:

  • De liftkooien zijn toegankelijk voor ten minste één persoon in een rolstoel en een begeleidende persoon
  • De evacuatie gebeurt onder toezicht van een bevoegd persoon. De lift is uitgerust met een schakelaar met 'evacuatiesleutel' waardoor de bevoegde persoon de bediening van de lift kan overnemen.
  • De lift moet een intercomsysteem voor mondelinge tweerichtingscommunicatie hebben in geval van evacuatie (niet voor gebouwen met slechts twee verdiepingen). Het systeem moet toelaten om te communiceren tussen de liftkooi, het evacuatieniveau en de machinekamer of het paneel van de hulpverleningsorganisaties.

Liften bestemd voor de brandweer

Als het gebouw uitgerust is met één of meer liften voor de brandweer, moeten ze voldoen aan de voorschriften voor liften en goederenliften en ook aan volgende voorschriften:

  • De lift moet de verdieping die het verst van het toegangsniveau van de brandweer gelegen is, in minder dan zestig seconden na het sluiten van de deuren kunnen bereiken.
  • Op het bordes van het toegangsniveau van de brandweer moet een schakelaar met 'brandweersleutel' voorzien zijn waarmee de brandweer de bediening kan overnemen.

Bij het opstellen van de tekst is erover gewaakt dat naast een aantal verstrengingen er ook versoepelingen/vereenvoudigingen werden voorzien die retroactief kunnen toegepast worden waardoor achteraf minder afwijkingsaanvragen nodig zijn.  Het merendeel van de aanpassingen zijn versoepelingen of alternatieven die ingegeven zijn door vaak voorkomende afwijkingsaanvragen en problemen bij uitvoering op werven.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen