24 jan 2014 16:42

Aanpassingen aan de federale aardgasbijdrage

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed dat een aan aantal aanpassingen doorvoert op het vlak van de federale bijdrage voor aardgas. 

Om de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in België te garanderen, moet het concurrentievermogen van de elektrische centrales die stroom produceren op basis van aardgas, bijzondere aandacht krijgen. Daarom worden ze vrijgesteld van de federale bijdrage voor aardgas bij de productie van elektriciteit. Dankzij de vijstelling wordt de concurrentiekracht van deze centrales versterkt, zodat tijdelijke of definitieve stopzettingen worden vermeden.

Naast de vrijstelling van de federale bijdrage voor de elektricteitsproductie, worden een degressiviteitsmechanisme en een jaarlijkse plafonnering van de bijdrage ingesteld voor de bedrijven die veel aardgas voor eigen gebruik aanwenden.

Om beter aan de evolutie van het marktmodel voor aardgas tegemoet te komen, wordt de inning van de federale bijdrage voor gas aangepast en afgestemd op die van de federale bijdrage elektriciteit. De inning gebeurt via een watervalprincipe van transportnetbeheerder tot eindafnemer. Ze treedt in werking vanaf 1 april 2014.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen