01 sep 2023 15:12

Aanpassingen inzake wetgeving ambulanciers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal koninklijke besluiten inzake ambulanciers wijzigt om de toepassing ervan te verbeteren.

Het betreft de volgende koninklijke besluiten:

  • het koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is
  • het koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is
  • het koninklijk besluit betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa

Het grootste aantal wijzigingen wordt gedaan om de analogie te bewaren met het administratief en geldelijk statuut van het operationeel brandweerpersoneel van de hulpverleningszones.

Het ontwerp bevat ook een aantal wijzigingen die specifiek zijn voor de hulpverlener-ambulanciers.

Ten slotte worden dezelfde parallelle wijzigingen gedaan voor het personeel dat de overgang wil maken van het statuut van brandweerman naar dat van ambulancier of vice versa.

Na advies van de Raad van State zal het ontwerp ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.