22 feb 2018 15:09

Aanstelling directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De heer Frank Hardeman werd na een selectieprocedure aangesteld als nieuwe directeur-generaal van het FANC voor een periode van zes jaar vanaf 1 mei 2018. Hij zal de heer Jan Bens vervangen, die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.