02 sep 2022 15:12

Aanstelling leden van de raad van bestuur van het FANC

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van leden van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Het mandaat van vier leden van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is verstreken. Er worden vier nieuwe leden voorgedragen. Het ontwerp stelt volgende personen aan tot lid van de raad van bestuur van het FANC voor een duur van zes jaar:

  • Elodie Belleflamme
  • Veroniek De Mulder
  • Jan Schaerlaekens
  • Sara Speelman

De benoeming zal ingaan 10 dagen na publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle