29 apr 2022 16:56

Aanstelling van de adjunct-directeur-generaal van het War Heritage Institute

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanstelling van de adjunct-directeur-generaal van het War Heritage Institute (WHI).

Peter Carpreau wordt aangesteld als adjunct-directeur-generaal voor de duur van zes jaar met ingang op 1 juli 2022.

Het ontwerp van koninklijk besluit mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.