08 jan 2021 15:59

Aanstelling van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst voor zes jaar.

Sarah Scaillet wordt benoemd tot administrateur-generaal en Vincent Mahieu wordt benoemd tot adjunct-administrateur-generaal.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.