13 nov 2020 16:08

Aanstelling van de administrateur-generaal van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de administrateur-generaal van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) van het Ministerie van Defensie.

Het ontwerp duidt Aline Deworme aan als administrateur-generaal van de CDSCA voor zes jaar vanaf 1 december 2020.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.