31 jan 2014 18:39

Aanstelling van de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aanstelling hernieuwt van de heer Laurent Vrijdaghs in de managementfunctie van administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen, voor een periode van zes jaar vanaf 1 februari 2014.

Na zijn eerste mandaat van zes jaar kreeg de heer Laurent Vrijdaghs de eindevaluatievermelding "zeer goed".