30 apr 2021 18:36

Aanstelling van de directeur-generaal van het War Heritage Institute

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de directeur-generaal van het War Heritage Institute (WHI).

Na een onafhankelijke selectieprocedure via SELOR, kwam Michel Jaupart als meest geschikte van de twintig kandidaten naar voren. Vandaag werd Michel Jaupart aangesteld als directeur-generaal van het WHI voor zes jaar, vanaf 1 mei 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.