05 jun 2015 11:10

Aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Nationaal Pensioencomité

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Middenstand en Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft de voorzitter en de ondervoorzitter van het Nationaal Pensioencomité aan te stellen. 

De heer Paul Windey, huidig voorzitter van de Nationale Arbeidsraad, wordt aangesteld als voorzitter rekening houdend met zijn ervaring met sociaal overleg en zijn expertise in materies die verband houden met sociaal recht.

Mevrouw Anne Thiry wordt aangesteld als ondervoorzitter gezien haar expertise in pensioenmateries.