19 apr 2024 20:19

Aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Arlin Bagdat wordt aangesteld als houder van de managementfunctie van voorzitter van het directiecomité van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Het mandaat met een duur van zes jaar zal aanvangen op 1 mei 2024.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.