29 mrt 2024 16:57

Aanstelling voorzitter van de Federale Politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed ter aanstelling van een nieuwe voorzitter van de Federale Politieraad.

Fernand Koekelberg wordt benoemd als voorzitter van de Federale Politieraad, en volgt Willy Bruggeman op. Het mandaat met een duur van vier jaar zal aanvangen op 7 mei 2024.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.