31 okt 2018 17:29

Aanvraag en levering van een kadastraal uittreksel kan voortaan online

Vanaf 1 november 2018 kan een kadastraal uittreksel aanvragen online gebeuren via www.myminfin.be. Op die manier krijgt de aanvrager dat uittreksel goedkoper en sneller.

Tot nu moest men een kadastraal uittreksel via een formulier aanvragen in een kantoor van de FOD Financiën. De levering ervan nam tien dagen in beslag en was duurder. Vanaf 1 november 2018 volstaat het dat de burger of de onderneming zich aanmeldt op www.myminfin.be en het kadastraal uittreksel aanvraagt in de rubriek Mijn vermogen > Online kadastrale uittreksels.
Binnen de 48 uur is het gevraagde en betaalde uittreksel beschikbaar in MyMinfin en kan de aanvrager het raadplegen en/of downloaden.
 

De via MyMinfin gevraagde en betaalde online uittreksels worden grotendeels automatisch aangemaakt en vereisen geen menselijke tussenkomst meer. De kadastrale uittreksels zijn hierdoor goedkoper dan wanneer ze worden aangevraagd via het traditionele formulier en de tarieven liggen forfaitair vast. Wanneer de aanvraag slaat op eigen, onroerende goederen is de levering gratis.
De aanvraag kan gebeuren 7 dagen op 7.
 

Voortaan kunnen twaalf geldige motieven ingeroepen worden om een kadastraal uittreksel te bekomen.  Afhankelijk van de identiteit van de aanvrager en het motief van de aanvraag zijn er meer of minder documenten beschikbaar.
 

In 2017 leverden de kantoren 492.048 kadastrale uittreksels af.
 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, die deel uitmaakt van de FOD Financiën, levert uittreksels, inlichtingen en afschriften af van haar kadastrale documentatie tegen betaling en onder welbepaalde voorwaarden.