02 mrt 2018 15:47

Aanvragen tot loopbaanonderbreking van het personeel van de besturen

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters in met twee aanvragen omtrent de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.

Het gaat om:

  • de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de wat het palliatief en medisch bijstandsverlof betreft voor de statutaire en contractuele personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid
  • verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid voor bepaalde contractuele medewerkers van het Vlaams Parlement en de aan dit Parlement verbonden instellingen

Het voorafgaand akkoord van de ministerraad is nodig voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 inzake loopbaanonderbreking van het personeel van de besturen.