28 feb 2014 19:28

Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed betreffende de instemming met het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem (protocol III).

Het Protocol voert een nieuw onderscheidend embleem in, als aanvulling op dat van het rode kruis en de rode halve maan, de emblemen die sinds de 19e eeuw worden gebruikt als universele symbolen voor hulpverlening aan de slachtoffers van gewapende conflicten. Deze symbolen  worden - in bepaalde contexten - soms gepercipieerd als emblemen met een religieuze of politieke bijklank. Het nieuwe embleem wordt rode ruit of rode kristal genoemd en bestaat uit een wit gekanteld vierkant in een rood kader. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.