30 jan 2015 12:39

Aanvullend protocol bij de verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed betreffende de instemming met het aanvullend protocol* bij de verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem (protocol III).

Dit aanvullend protocol beoogt een nieuw onderscheidend embleem in te voeren, als aanvulling op dat van het rode kruis en de rode halve maan, emblemen die sinds de 19e eeuw worden gebruikt als universele symbolen voor hulpverlening aan de slachtoffers van gewapende conflicten. Deze symbolen  worden - in bepaalde contexten - soms gepercipieerd als emblemen met een religieuze of politieke bijklank.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

* aangenomen te Genève op 8 december 2005