16 mrt 2007 16:00

Aanvullende kinderbijslag

Aanvulling van kinderbijslag voor werklozen die zelfstandige activiteit beginnen

Aanvulling van kinderbijslag voor werklozen die zelfstandige activiteit beginnen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aanvulling op de kinderbijslag toekent aan de werklozen die een zelfstandige activiteit beginnen. Het ontwerp van minister van Middenstand Sabine Laruelle en minister van Sociale Zaken Rudy Demotte kent werklozen die een zelfstandige activiteit beginnen gedurende twee jaar de toeslag toe waarop ze aanspraak hadden kunnen maken als ze werkloos waren gebleven.