07 okt 2022 18:22

Aanvullende maatregelen federaal actieplan voor een circulaire economie (2021-2024)

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Leefmilieu Zakia Khattabi akkoord met zes aanvullende maatregelen voor het federaal actieplan voor een circulaire economie (2021-2024).

Het actieplan werd op 17 december 2021 door de ministerraad goedgekeurd. Het omvatte oorspronkelijk 25 voorstellen, die onder de federale bevoegdheid vallen en die de overgang van een lineaire naar een circulaire economie moeten stimuleren.

Daar komen nu de volgende zes aanvullende maatregelen bij, op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet:

  • de modaliteiten onderzoeken en aanbevelingen formuleren voor de uitbouw van een federale governance structuur voor een circulaire economie
  • nagaan op welke manier gewestelijke maatregelen in kader van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kunnen versterkt worden met het federale productbeleid
  • het ombouwen van verbrandingsmotoren van voertuigen om alternatieve brandstoffen te kunnen gebruiken en de uitstoot te verminderen
  • het uitrusten van treinwagons met nieuwe remtechnologieën om hun geluidshinder te beperken en de levensduur te verlengen
  • de ontwikkeling van een afvalbeheersplan voor afgedankte pleziervaartuigen
  • een analyse over de recyclage van batterijen uit elektrische voertuigen