30 jan 2015 12:40

Aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen. 

Het ontwerp heeft tot doel het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen aan te passen aan de hervorming van de sociale bijdragen. Het gaat hier om een louter technische aanpassing, waarbij de wettelijke verwijzingen worden aangepast aan de reeds goedgekeurde wetswijzigingen.  

De bepalingen waarop de wijzigingen betrekking hebben leggen de minimum- en maximumbijdrage voor het vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ) vast en bepalen hoe de bijdrage berekend wordt als de zelfstandige zich nog in beginactiviteit bevindt. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen