17 jul 2009 11:53

Aanvullende ziekteverzekering

Aanpassing van de activiteiten van ziekenfondsen aan de schadeverzekeringsrichtlijnen

Aanpassing van de activiteiten van ziekenfondsen aan de schadeverzekeringsrichtlijnen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Belgische wetgeving over de aanvullende ziekteverzekering die ziekenfondsen aanbieden, aan de Europese schadeverzekeringsrichtlijnen (*) aanpast.

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx komt tegemoet aan de aanmaning door de Europese Commissie om de wetgeving aan te passen.

De ziekenfondsen en gelijkaardige instellingen, die op de markt van de aanvullende ziektekostenverzekeringen gelijkaardige verzkeringen aanbieden als de verzekeringsondernemingen,  moeten eveneens de regels voor verzekeringsondernemingen naleven. 

Daarom schrijft het wetsontwerp voor dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen de verzekeringen en de verrichtingen en diensten zonder verzekeringskarakter binnen de aanvullende diensten van de ziekenfondsen en andere mutualistische instellingen. De ziekenfondsen, landsbonden en maatschapppijen van onderlinge bijstand die geen verzekeringen aanbieden kunnen de diensten zonder verzekeringskarakter blijven organiseren. 

De wet treedt in werking op 1 januari 2010. De ziekenfondsen en landsbonden hebben echter tot 2012 om hun diensten aan te passen.

(*) 73/239/EEG en 92/49/EEG.