13 nov 2015 11:45

Aanvulling wetgeving rond pensioenmaatregelen voor geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed over een aanvulling op de pensioenmaatregelen voor leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Het voorontwerp van wet wijzigt een wet rond de eindeloopbaanregeling voor de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. De huidige wetgeving bepaalde dat een periode van non-activiteit niet meetelde om na te gaan of de loopbaanvoorwaarde van de politieagenten vervuld werd, om met vervroegd pensioen te mogen gaan.

De wijziging aan de bestaande wet houdt in dat de periode van non-activiteit wel meetelt om na te gaan of de loopbaanvoorwaarde vervuld is. Deze periodes tellen echter niet mee voor de berekening van het pensioenbedrag. Dat bedrag wordt berekend door de wedde die ze ontvangen hebben in de jaren voor de aanvang van de non-activiteit. Die wedde wordt dan als referentiewedde gebruikt.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot aanvulling van artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 over maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.