20 sep 2012 19:05

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs in 2013

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om in 2013 77 arbeidsplaatsen te bestemmen voor gerechtelijke stagiairs. Het gaat om 42 Nederlandstalige en 35 Franstalige arbeidsplaatsen.

De FOD Justitie zal vanaf 1 oktober 2013 77 gerechtelijke stagiairs aanwerven. De vaststelling van het aantal plaatsen gebeurt op basis van minimum 100 basisbenoemingen per jaar waarvan ongeveer twee derde aan stagiairs moet worden toegewezen. De verdeling per taalrol is gebaseerd op de verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige magistraten: 55% Nederlandstaligen en 45% Franstaligen.