04 apr 2014 19:55

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs in 2015

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om in 2015 48 gerechtelijke stagiairs aan te werven. Het gaat om 26 Nederlandstalige en 22 Franstalige arbeidsplaatsen.

De FOD Justitie zal vanaf 1 oktober 2015 48 gerechtelijke stagiairs aanwerven. De vaststelling van het aantal plaatsen gebeurt op basis van minimum 75 basisbenoemingen per jaar en houdt rekening met de begrotingsdoelstellingen. De verdeling per taalrol is gebaseerd op de verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige magistraten: 54% Nederlandstaligen en 46% Franstaligen.