20 apr 2018 15:20

Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2018-2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 46 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2018-2019. Het gaat om 15 plaatsen voor Nederlandstalige en 31 plaatsen voor Franstalige stagiairs.

Het aantal plaatsen houdt rekening met de prognose van het aantal basisbenoemingen en het gegeven dat een benoeming slechts kan gebeuren na een gemotiveerde voordracht van de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie.

De verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige plaatsen werd bepaald door rekening te houden met de verwachte uitstroom en de de concentratie van recurrente vacatures in voornamelijk Franstalige rechtsmachten.