30 sep 2016 17:42

Aanwijzing adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met het voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie om de heer Alex Kittel tot adjunct-directeur te benoemen van het Instituut voor gerechtelijke opleiding.

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO) staat in voor de opleidingsprogramma's en hun evaluatie. Het Instituut heeft drie organen: de raad van bestuur, de directie en het wetenschappelijk comité. De directie is belast met het dagelijks bestuur van het Instituut en wordt geleid door een directeur en een adjunct-directeur van de gerechtelijke opleiding.