13 mei 2016 17:41

Aanwijzing hoge ambtenaar van het arrondissement Brussel-Hoofdstad

De ministerraad gaat akkoord met de aanwijzing van mevrouw Viviane Scholliers als hoge ambtenaar van het arrondissement Brussel-Hoofdstad bij "Brussel - Preventie & Veiligheid".

Mevrouw Viviane Scholliers is aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke regering op eensluidend advies van de federale regering. Ze is belast met opdrachten betreffende de civiele veiligheid, de uitwerking van de plannen voor noodtoestanden, met de coördinatie van de veiligheid en met de harmonisering van de gemeentelijke politiereglementen.