15 jul 2016 16:09

Aanwijzing leden van de Federale Politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanwijzing van de leden van de Federale Politieraad.

Worden voor vier jaar benoemd als effectieve leden:

  • mevrouw Anne Barzin
  • de heer Philippe Pivin
  • de heer Wim Dries

Worden voor vier jaar benoemd als plaatsvervangende leden:

  • de heer Jean-Luc Crucke
  • de heer Yvan Mayeur
  • de heer Eric Vos