29 mrt 2012 16:30

Aanwijzing van de regeringscommissarissen in de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

De ministerraad wijst op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom de vertegenwoordigers van de regering aan in de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Stemgerechtigde leden:

  • Alexander Hoefmans
  • Jérémie Toejrow

Plaatsvervangende leden:

  • Isabelle Heyndricks
  • Alexia Bertrand

De heer Alexander Hoefmans zal de federale regering vertegenwoordigen in het uitvoerend comité van de commissie.

De commissie coördineert de redactie van het vijfjaarlijks rapport voor het VN-comité voor de Rechten van het Kind.