19 jun 2015 15:33

Aanwijzing van de voorzitter van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Charles Michel de voorzitter van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid aangewezen. 

Het College voor inlichting en veiligheid werd bij koninklijk besluit van 2 juni 2015 hervormd. Er werd een strategisch comité en een coördinatiecomité opgericht. De ministerraad wijst Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, aan als voorzitter van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid. 

Het strategisch comité zorgt zowel voor de voorbereiding als voor de uitvoering van het beleid en bestaat uit de vertegenwoordigers van de leden van de Nationale Veiligheidsraad en de voorzitter van het coördinatiecomité. Dat coördinatiecomité is samengesteld uit de leidinggevenden van de diensten en overheidsinstanties die betrokken zijn bij het inlichtingen- en veiligheidsbeleid. Het werkt beleidsvoorstellen uit, volgt de uitvoering op van de prioriteiten die door de Nationale Veiligheidsraad worden bepaald en verzekert een efficiënte samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de diensten en overheden.