26 apr 2024 17:37

Aanwijzing van de waterstofvervoersnetbeheerder

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van ministerieel besluit goed tot aanwijzing van de waterstofvervoersnetbeheerder.

De wet van 11 juli 2023 betreffende het vervoer van waterstof door middel van leidingen voorziet in de aanwijzing van een waterstofvervoersnetbeheerder. Deze beheerder zal onder meer verantwoordelijk zijn voor de planning, ontwikkeling en uitbating van het waterstofvervoersnetwerk in België. Hij zal moeten zorgen voor niet-discriminerende toegang tot het netwerk voor alle betrokken marktspelers en gereguleerde tarieven moeten toepassen die door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) zijn goedgekeurd.

Fluxys Hydrogen NV wordt bij dit ontwerp van ministerieel besluit aangewezen als waterstofvervoersnetbeheerder. Deze aanwijzing kreeg een positief advies van de CREG en van de Algemene Directie Energie.