15 mrt 2012 22:04

Aanwijzing van een financieel raadgever die de staat bijstaat in het garantiedossier van Dexia

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aanwijzing van een financieel raadgever die de staat bijstaat in het garantiedossier van Dexia nv en Dexia Crédit local nv.

De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt met de bank USB Ltd aangegaan, aangezien de bank op 9 september 2011 door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij werd aangesteld om de staat bij te staan in de aankooptransactie van Dexia Bank België. 

UBS Limited zet bijgevolg zijn ondersteunende rol verder voor alle onderhandelingen over transacties met de Dexia Groep, de Europese Commissie en met de Franse en Luxemburgse staten. De bank zal de Belgische staat ook bijstaan in de waardering van de verschillende onderdelen van de Dexia Groep, de analyse van het financieel risico en de verschillende strategieën die nodig zijn om de levensvatbaarheid van Dexia groep te waarborgen.