01 jun 2012 17:37

Aanwijzing van een lid van de Commissie voor de Modernisering van de Gerechtelijke Orde

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om mevrouw Yaël Lachman aan te wijzen als lid van de Commissie voor de Modernisering van de Gerechtelijke Orde. Ze voleindigt het mandaat van een lid dat met pensioen ging.

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om mevrouw Yaël Lachman aan te wijzen als lid van de Commissie voor de Modernisering van de Gerechtelijke Orde. Ze voleindigt het mandaat van een lid dat met pensioen ging.